สวัสดีน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจจะร่วมทดสอบ WE Pre Test for TCAS 65 : คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ ทุกๆ คน

สำหรับน้อง WE ที่สมัครเรียนคณิตศาสตร์ ในคอร์ส ULTIMATE MATHS แบบรวมทุกบท ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 63 - ปัจจุบัน
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบโดยใช้ 1. ID รหัสนักเรียน WE 2. รหัสคอร์สที่น้องสมัครเรียน พร้อมแล้วมาลงทะเบียนกันเลยครับ

(สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้ลงสมัครคอร์สนี้ หรือไม่เคยเรียนกับ WE สามารถทดสอบความพร้อมในโครงการนี้ได้ โดยชำระค่าสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา หรือสมัครช่องทางออนไลน์ที่ www.webythebrain.com
จากนั้นนำข้อมูลมาลงทะเบียนด้านล่าง หรือดูรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.webythebrain.com/pre-test65-saman) )